Podstawa programowa i zerówka. Zero do bani?

22 września 2018

Jesteś słaba. Że kto? Ja?!

22 września 2018

Nadczłowiek, czyli matka wszechmogąca

22 września 2018

Poczucie bezpieczeństwa rośnie, gdy spadek formy nie jest dramatem. Relacja jest silniejsza, gdy odkrywa się prawdę. Inwencja nie kuleje, gdy niemoc twórcza jest jedynie pauzą i nie niweczy poprzednich wysiłków.

 

Nie znoszę frazesów. Nie lubię kwitowania ciekawych wywodów zdaniami zaczynającymi się od bo każdy... W domyśle jest inny, ma jakieś problemy.

Jednocześnie wiem, że tak jak w każdym żarcie jest chociaż odrobina prawdy, tak każdy frazes wziął się z jakiejś konkretnej sytuacji. A nawet z wielu konkretnych sytuacji, które potwierdzają jego słuszność.

Traktuję więc te powszechnie przyjęte prawdy z umiarem i nie poświęcam im ekstremalnie dużo uwagi, skupiając się na własnych, autentycznych odczuciach. Nie na oczekiwaniach kogokolwiek. Jakichkolwiek. Nie na czyichś zasadach. I nie na tym, co powszechnie uważa się za w stu procentach dobre.

 

Czytaj dalej TUTAJ

Leave a comment